Sếp già vụng trộm với em thư kí hàng ngon

  • #1
  • Zoom +
  • 566,807
Sếp già vụng trộm với em thư kí hàng ngon khi mới đến công ty và phát hiện ra cấp dưới mình vừa tuyển được em thư ký ngon nghẻ trẳng trẻo vú to vào phòng làm,nên ông ta đã nảy ra ngay ý định phải chén cho bằng được em ấy,bằng quyền lực của mình ông ta đã ép được em ấy phục vụ cho ông ta ngay tại cơ quan và khi về nhà riêng nữa